XI konkurs Innowacja jest Kobietą rozstrzygnięty!!!

W kolejnej edycji naszego konkursu zwycięski okazał się projekt Marty Fiedoruk-Pogrebniak “Mikrofluidyczne systemy analityczne na potrzeby diagnostyki medycznej i analityki środowiska”.

Swoją decyzję jury uzasadniło tym, że na polu naukowym lub inżynierskim często widzimy skomplikowane rozwiązania zawiłych problemów, tymczasem autorka opracowała proste, tanie i przenośne systemy analityczne, które mogą być wykorzystywane przez osoby nieposiadające specjalistycznego wykształcenia do przeprowadzania prostych analiz zarówno w zakresie diagnostyki medycznej, jak również analityki środowiska. Jest to proste i eleganckie rozwiązanie problemu, który do tej pory wymagał zaangażowania specjalistycznej aparatury w nieprzenośnym laboratorium analitycznym. Rozwiązanie może być rozwijane w kierunku detekcji innych schorzeń bądź zanieczyszczeń środowiska. Zastosowanie technologii LoP w połączeniu z detekcją kolorów przy użyciu diod elektroluminescencyjnych obiecuje znaczne ułatwienia w życiu i pracy wielu ludzi.

Jednocześnie w tej edycji konkursu Zarząd Fundacji wraz ze sponsorem Konkursu, Spółką “Inventor”, zdecydowali o przyznaniu specjalnej nagrody dla Julii Radwan-Pragłowskiej i jej zespołu za projekt dotyczący antyoksydacyjnych środków hemostatycznych o kontrolowanej biodegradowalności oraz technologii ich otrzymywania.

Gratulacje_XIedycja_Inagroda