Polska Sieć Kobiet Nauki

Patronaty

Akcja patronacka Fundacji “Kobiety Nauki”

Patronaty nad wydarzeniami

Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki obejmie swym patronatem wydarzenia – konferencje, seminaria, spotkania, warsztaty itd., które odpowiadają celom działalności wskazanej w statucie.
Podstawowe założenia umowy patronackiej:
Fundacja Kobiety Nauki w ramach porozumienia patronackiego zobowiązuje się do:
1. Umieszczenia na portalu internetowym www.kobietynauki.org oraz na fanpage’u Polskiej Sieci Kobiet Nauki na Facebooku informacji o wydarzeniu oraz wszelkich materiałów dot. przedmiotu porozumienia, które mogą podlegać publikacji z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.
2. Udostępnienia logotypu Polskiej Sieci Kobiet Nauki do zilustrowania patronatu nad wydarzeniem.

Partner (którym z reguły jest organizator konferencji) w ramach niniejszego porozumienia zobowiązuję się do:
1. Zamieszczenia logo Fundacji Kobiety Nauki na plakatach.
2. Zamieszczenie logo, linków i informacji o partnerze na stronie internetowej wydarzenia oraz jego fanpage.
3. Wymienienie partnera w notatkach prasowych.

Patronaty wydawnicze

Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki obejmie swym patronatem publikacje, których autorkami lub redaktorkami są naukowczynie.
Podstawowe założenia umowy patronackiej:
Fundacja Kobiety Nauki w ramach porozumienia patronackiego zobowiązuje się do:
1. Umieszczenia na portalu internetowym www.kobietynauki.org oraz na fanpage’u Polskiej Sieci Kobiet Nauki na Facebooku informacji o publikacji oraz wszelkich materiałów dot. przedmiotu porozumienia, które mogą podlegać publikacji z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.
2. Udostępnienia logotypu Polskiej Sieci Kobiet Nauki do zilustrowania patronatu nad książką.

Partner (którym z reguły jest wydawnictwo) w ramach niniejszego porozumienia zobowiązuję się do:
1. Umieszczenia logotypu Polskiej Sieci Kobiet Nauki na okładce publikacji będącej przedmiotem porozumienia.
2. Przekazania Fundacji kilku egzemplarzy (2-5 szt.) publikacji do rozdania w konkursach organizowanych na portalu www.kobietynauki.org oraz fanpage’u na Facebooku.
3. Informowania, w przesyłanych informacjach prasowych oraz podczas spotkań promujących książkę, o patronatach.

Zapraszamy do korzystania z tego rodzaju promocji wszystkie naukowczynie, redakcje, wydawnictwa.

Naszym celem jest upowszechnianie nauki! Małymi krokami, które mogą okazać się wielkie dla ludzkości.