Polska Sieć Kobiet Nauki

Innowacja jest kobietą VI edycja

Fundacja Kobiety Nauki zaprasza po raz szósty badaczki – wynalazczynie do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.
 
W tej edycji przyznane zostaną dwie nagrody. Zwycięskie wynalazki będą prezentowane podczas Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2016 w Norymberdze.
 
 
Informacje o konkursie m.in. w Forum AkademickimNauka w Polsce
 
Dokumenty konkursowe: