Polska Sieć Kobiet Nauki

Innowacja jest kobietą V edycja

Sukcesy laureatek konkursu na Międzynarodowych Targach iEAN 2015 w Norymberdze.

Nauka w PolsceRynek ZdrowiaLaboratoria.net o wynikach konkursu.

Informacja o wynalazku dr inż. Marii Grolik na stronie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Informacja o wynalazku dr inż. Małgorzaty Jędrzejewskiej – Szczerskiej na stronie Politechniki Gdańskiej

Udało się! Obradując do późnej nocy, zestawiając listy rankingowe ekspertek/ów, wyłoniłyśmy zwyciężczynie piątej edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”.

Po raz kolejny, w konkursie wygrały wynalazki związane ze zdrowiem, mające potencjał do szerokiego zastosowania w medycynie.

Tegorocznymi laureatkami konkursu są:

dr inż.  Maria Grolik

Śląski Uniwersytet Medyczny, Kliniczny Odział Okulistyki

Zaprezentowany wynalazek polega na opracowaniu polimerowego podłoża hodowlanego, wykazującego zdolność do całkowitej biodegradacji, będącego skutecznym zamiennikiem błony owodniowej. Dzięki temu rozwiązaniu można pomóc zdecydowanie większej ilości pacjentów cierpiących na choroby  rogówki oka, gdyż wyhodowanie komórek z wykorzystaniem nowego podłoża jest łatwe, tańsze i równie skuteczne.

dr inż. Małgorzata Jędrzejewska – Szczerska

Politechnika Gdańska,

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Metrologii i Optoelektroniki

Nagrodzony wynalazek to elektroniczny system wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Innowacyjność proponowanego projektu polega na wykorzystaniu urządzeń elektronicznych do wsparcia terapii behawioralnej dzieci autystycznych, co może mieć poważne znaczenie w terapii tych dzieci jako uzupełnienie obecnie wykorzystywanych metod klasycznych.

Nagrodą w tej edycji konkursu, ufundowaną przez naszą partnerkę – Agencję Promocyjną Inventor, jest prezentacja zwycięskich rozwiązań na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA 2015 w Zagrzebiu oraz Międzynarodowych Targach Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2015 w Norymberdze.

KONKURSVEdycja

Zwyciężczyniom konkursu serdecznie gratulujemy!

Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za zgłoszenia!

 

O konkursie w Weekendowym Poranku TOK FM
 
Informacja o konkursie w serwisie Nauka w Polsce