Polska Sieć Kobiet Nauki

Konkursy

„Innowacja jest Kobietą” – pod tym hasłem organizowany jest konkurs adresowany do badaczek, które mogą pochwalić się opracowaniem autorskiego innowacyjnego rozwiązania. Konkurs stanowi jedną z form promowania przez Fundację osiągnięć kobiet w sektorze naukowo-badawczym.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się wiosną 2013 roku. Wyłonione zostały wówczas dwa wynalazki autorstwa polskich badaczek, zaprezentowane podczas XVI Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2013” w Moskwie. Nasze pierwsze laureatki zostały wówczas uhonorowane srebrnym i brązowym medalem. W kolejnych edycjach laureatki były nagradzone udziałem w Salonie “Archimedes”, a także w Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA” w Norymberdze oraz na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA w Zagrzebiu.

Rozwiązania laureatek jednej z edycji konkursu prezentowane były również na wspólnym stoisku Fundacji Kobiety Nauki i Agencji Promocyjnej “Inventor” podczas Targów Technicon Innowacje 2013 w Gdańsku oraz na stoisku Fundacji podczas Sektorowych Targów Innowacji we Wrocławiu. Na targach AgroArca 2013, gdzie Polska Sieć Kobiet Nauki miała wspólne stoisko z Agencją “Inventor” w Chorwacji, zaprezentowane zostało wyróżnione w drugiej edycji konkursu rozwiązanie Joanny Jurek, licealistki z Piotrkowa Trybunalskiego.

Efektem udziału naszych laureatek we wspomnianych imprezach wystawienniczych był szereg medali, wyróżnień i innych nagród. W dotychczasowych edycjach, sponsorem nagród w konkursie była Agencja Promocyjna “Inventor”, która jest organizatorem polskich stoisk na międzynarodowych targach wynalazków. 

Według regulaminu obowiązującego od I do IV edycji, do konkursu mogły przystąpić wyłącznie młode badaczki zatrudnione w instytucjach sektora naukowo-badawczego. Od V edycji konkurs otwarty jest dla wszystkich badaczek, bez względu na wiek. Tak jest również w przypadku bieżącej, ósmej już edycji konkursu, do udziału w którym serdecznie zapraszamy!