Polska Sieć Kobiet Nauki

kobiety nauki

Nasze wyróżnienia

Ideą Fundacji Kobiety Nauki jest stworzenie pierwszej w Polsce sieci łączącej kobiety naukowczynie, polskie uczone

Portal KobietyNauki.org oraz fanpage Polskiej Sieci Kobiet Nauki na Facebooku ma być w naszym zamyśle miejscem w przestrzeni wirtualnej, gdzie będziemy mogły podzielić się swoimi doświadczeniami oraz nawiązać kontakty. Liczymy, że pozwoli nam to rozwinąć współpracę w różnych obszarach, inspirować się wzajemnie, a także poszukiwać partnerek/partnerów do wspólnych projektów naukowych.

Pragniemy również, aby dzięki możliwościom, jakie dają nam nowe technologie, bez względu na dzielące nas odległości, możliwe było wzajemne wspieranie naszych inicjatyw i projektów. Naszym celem jest popularyzowanie osiągnięć polskich badaczek oraz wspieranie naukowczyń na każdym etapie rozwoju ich kariery. Fundacja promuje organizacje, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, wydawnicza, kulturalna, m.in. poprzez akcje patronackie oraz kampanie promocyjne.

Facebook

Kategorie

Archiwum