123 Zapraszamy do udziału w ostatnim szkoleniu w ramach projektu Rzecznicy Talentów – Polska Sieć Kobiet Nauki