123 Niebawem kolejny webinar w ramach projektu Rzecznicy Talentów – Polska Sieć Kobiet Nauki