123 Dziś wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego zaprezentował projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – Polska Sieć Kobiet Nauki