Polska Sieć Kobiet Nauki

Konkursy

„Innowacja jest Kobietą” – pod tym hasłem organizowany jest konkurs adresowany do badaczek, które mogą pochwalić się opracowaniem autorskiego innowacyjnego rozwiązania. Konkurs stanowi jedną z form promowania przez Fundację osiągnięć kobiet w sektorze naukowo-badawczym.

Dotychczas odbyło się pięć edycji konkursu. W jego wiosennej odsłonie (marzec 2013) wyłonione zostały dwa wynalazki autorstwa polskich badaczek. Zostały one zaprezentowane podczas XVI Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2013” w Moskwie, gdzie laureatki konkursu zostały uhonorowane srebrnym i brązowym medalem. W drugiej edycji (lato 2013) laureatki zostały nagrodzone udziałem w 65. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2013”, skąd przywiozły złoty i srebrny medal. W trzeciej edycji zwyciężyła reprezentantka Uniwersytetu Wrocławskiego, która zaprezentowała swoje odkrycie na XVII Międzynarodowym Salonie „Archimedes 2014” w Moskwie.

Rozwiązania laureatek 3. edycji konkursu prezentowane były również na wspólnym stoisku Fundacji Kobiety Nauki i Agencji Promocyjnej Inventor podczas Targów Technicon Innowacje 2013 w Gdańsku oraz na stoisku Fundacji podczas Sektorowych Targów Innowacji we Wrocławiu. Na tragach AgroArca 2013 (gdzie Polska Sieć Kobiet Nauki miała wspólne stoisko z Agencją Inventor) w Chorwacji zaprezentowane zostało wyróżnione w drugiej edycji konkursu rozwiązanie Joanny Jurek, licealistki z Piotrkowa Trybunalskiego.

W 2014 roku laureatki i uczestniczki konkursu prezentowały swoje wynalazki podczas Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2014” w Moskwie, Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” w Norymberdze oraz na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu. Łącznie zdobyły 16 nagród, medali, wyróżnień.

Efektem piątej edycji konkursu były kolejne złote medale przywiezione z Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2015” w Norymberdze.

W dotychczasowych edycjach, sponsorem nagród w konkursie była Agencja Promocyjna Inventor, która jest organizatorem polskich stoisk na międzynarodowych targach wynalazków. W pozostałych wydarzeniach Fundacja partycypowała z wykorzystaniem środków własnych.

Według regulaminu obowiązującego od I do IV edycji, do konkursu mogły przystąpić wyłącznie młode badaczki zatrudnione w instytucjach sektora naukowo-badawczego. Od V edycji konkurs otwarty jest dla wszystkich badaczek, bez względu na wiek!